Beleidsplan 2013-2015

                        

 

 

 

Stichting Vrienden van Vreeburg
Beleidsplan 2013– 2015

STICHTING
Vrienden van Vreeburg
Secretariaat:
Mevrouw A. Batenburg, cialis
Kagersingel 28, store
2172 XG Sassenheim
tel: 0252-213086
RABO Hillegom bank nummer: 139.405.119
KvK. den Haag: 58124322
Algemeen Nut Beogende Instelling nummer is: 85.28.84.862

dossiernummer: 87931
www.bollenschuurvreeburg.nl

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beleidsplan 2013 - 2015
Onderstaand is het beleid beschreven dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld uit onze statutaire doelstelling en
zijn tevens de voornemens aangegeven voor de in de komende jaren verder te ontplooien activiteiten.
Doelstelling
De 'Stichting Vrienden van Vreeburg' is opgericht op 11 juni 2013 op initiatief van enkele cliëntvertegenwoordigers van cliënten die in het Henri Dunantplein en in de toekomst in Vreeburg gaan wonen, viagra met als doel het beschikbaar stellen van financiële middelen
om het leven van cliënten van het Henri Dunantplein en Vreeburg te veraangenamen en het exploiteren van het vervoer voor recreatieve doeleinden.

Werkzaamheden
De Stichting Vrienden van Vreeburg wil bijdragen aan verbetering van de leefomstandigheden van verstandelijk beperkte bewoners van de boven genoemde locaties. Zij stelt financiële middelen beschikbaar
voor projecten die zich richten op de extra's die het leven van de cliënten van Vreeburg plezieriger kunnen maken en het exploiteren van het vervoer voor recreatieve doeleinden. Haar werkterrein ligt grotendeels op
het terrein van meer bewegen van bewoners, het onderhoud van de snoezelkamer/belevingstheater, de tuin, vrijetijdsbesteding en recreatie voor bewoners en het deelnemen aan de samenleving. Zaken die in principe uit de AWBZ bekostigd moeten worden, komen niet voor behandeling in aanmerking. Verder beperkt de Stichting Vrienden van Vreeburg zich tot bijdragen aan eenmalige zaken, dus geen zaken waarvoor structureel (financiële) ondersteuning nodig is.

Fondsenwerving
De middelen van de Stichting Vrienden van Vreeburg komen uit donaties, schenkingen en erfstellingen.
De fondsenwerving richt zich voornamelijk op relaties van de verstandelijk beperkte cliënten van Vreeburg. Daarbij is het van belang dat de Stichting Vrienden van Vreeburg door de belastingdienst erkend is als een
'Algemeen Nut Beogende Instelling', waardoor bijdragen als gift aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en
over schenkingen geen schenkingsrecht verschuldigd is.
Men kan de Stichting Vrienden van Vreeburg steunen door:
o een schenking/gift, eenmalig of in termijnen;
o de Stichting Vrienden van Vreeburg te bedenken in het testament met een erfstelling of legaat;
o donateur te worden met een vaste jaarlijkse bijdrage. Vaste bijdragen bieden meer zekerheid van jaar tot
jaar.

Wijze van beheer van fondsen en vermogen
De Stichting Vrienden van Vreeburg streeft er actief naar de beschikbare middelen daadwerkelijk te besteden voor het aangegeven doel. In principe wordt daarbij, ter wille van de continuïteit naar de toekomst toe, het jaarlijkse uitgavenniveau gerelateerd aan de min of meer vaste jaarlijkse donaties.
Bij giften met specifiek aangegeven bestedingsdoeleinden wordt in goed overleg altijd dienovereenkomstig
gehandeld.
Het vervoer voor recreatieve doeleinden worden separaat door de Stichting Vrienden van Vreeburg beheerd over de twee locaties.

Beleidsvoornemens
In de komende jaren wil de Stichting Vrienden van Vreeburg in samenspraak met de medewerkers van de locaties een bijdrage leveren, naar haar vermogen, ten behoeve van het welbevinden van de cliënten. Daarnaast wil de Stichting Vrienden van Vreeburg meer publiceren over de gerealiseerde projecten, via nieuwsbrieven van de locatie, via de website www.bollenschuurvreeburg.nl , de regionale pers en de sponsoren dat mogelijk kan leiden tot een toename van het aantal donaties en schenkingen.