Visie van de architect

                                                                                                         

In juni 2010 hebben we een presentatie gegeven voor een drietal architectenbureaus. We hebben onze missie, visie en doelstellingen aan hen gepresenteerd. Tijdens de presentatie hebben we een aantal cliënten gefilmd om de architecten een beeld te geven voor wie zij moesten gaan tekenen. We hebben aan de hand van het beeldmateriaal duidelijk gemaakt wat de cliënten nodig hebben.

In juli 2010 hebben de architecten hun presentatie gegeven. Uiteindelijk hebben we voor het bureau ONX gekozen omdat zij onze doelstelling heel goed in het ontwerp tot uitdrukking hebben laten komen.

In de volgende items kunt u het ontwerp bekijken, maar ............................... de tekeningen zijn gebaseerd op het eerste ontwerp. Inmiddels zijn er diverse aanpassingen aan de tekeningen gemaakt.

Desalniettemin kunt u een indruk krijgen van het ontwerp.

Na de presentatie die wij aan de architect hebben gegeven kwam deze met de volgende presentatie:
In onze presentatie hebben wij de nadruk gelegd op het ontmoeten van cliënten onderling. Wij vinden het belangrijk dat de leefomgeving van de cliënt vergroot wordt en dat de cliënten zoveel als mogelijk mensen kan ontmoeten. Tijdens onze presentatie hebben wij ook de nadruk gelegd op het aspect "compagnionship". Compagnionship komt uit de behandelmethode van Gentle Teaching. Het voert te ver om uitgebreid deze methode te bespreken maar voor ons is compagnionship het samen doen, samen activiteiten doen, samen het leven invulling geven.
Compagnionship komt tot uiting in het leven van de cliënt, samen je leven invulling geven. Samen de maaltijd voorbereiden, samen de was doen, samen voor de dieren zorgen enz. enz. We willen dit als onderdeel van de dagbesteding maken. Wellicht bent u wel eens bij een Persoonlijk Plan bespreking geweest. Als dan het activiteitenprogramma besproken wordt zien we dan er veel (terugkerende) handelingen uitgevoerd worden door de cliënten. In plaats van een insteekactiviteit aan te bieden willen we bijvoorbeeld samen met de cliënt de aardappelen schillen, het enige wat we vragen is of de cliënt de aardappel in een pannetje wil doen. Niets meer en niets minder, maar wel een belangrijk aspect. We willen ook graag een dergelijk zelfde programma voor de was maken, dus samen de was doen. Samen de was vouwen, samen strijken.
Sommige cliënten hebben nu een buiten activiteit, we vinden het erg belangrijk dat de cliënten ook vaak en veel buiten komen, daarom willen we bijvoorbeeld kippen laten lopen. Ook hier hetzelfde programma; samen de kippen voeren, samen de eieren rapen en als je een ei laat vallen, nou dat is niet de grootste ramp, als het goed is komt er morgen weer een ei!
De architect ging opzoek naar een foto binnen het internet van sHeeren Loo en heeft de volgende foto uitgekozen.

Deze foto is gemaakt door mevrouw Hetty Koens.
Wat de architect met deze foto wil zeggen is:


- Jezelf zijn
- Samen kunnen
- Samen doen

Onder het menu "informatie" staat een gedicht van Hein Walter. De architect had het projectvoorstel mee gekregen met onze missie, visie en doelstellingen. Hij heeft het gedicht gebruikt omdat hij geïnspireerd werd door de tekst "er is ruimte genoeg".

Er is ruimte genoeg; was één van de uitgangspunten van de architect want op het hele perceel is ruimte genoeg voor iedereen die wil doen wat hij/zij wil of goed in is.

U kunt zien dat ook hier de aspecten samen doen, compagnionship, ontmoeting en keuzemogelijkheden centraal staan.
In het volgende schema komt tot uitdrukking wat we wel en niet willen.


We willen geen divisie wonen en een divisie dagbesteding. Wat we wel willen is dat het leven van een cliënt er zeer gevarieerd uit komt te zien. In het voorgaande item (visie van de architect) hebben we beschreven hoe we vinden dat een deel van de dagbesteding er uit moet komen te zien.

De architect is meerdere malen bij het perceel geweest. Hij werd geïnspireerd door de omgeving en het viel hem op dat bij een bollenbedrijf, bollenkisten horen. Omdat deze onlosmakelijk bij een bollenschuur horen laat de architect deze bollenkisten terug komen.

Op de bovenstaande foto ziet u de bollenschuur in de oorspronkelijke conditie
De architect kwam de onderstaande unit tegen. Het is een zo genaamde WMO unit, een unit die bij iemand met een beperking bijvoorbeeld in de achtertuin gezet kan worden om zo vanuit de huiskamer naar een "aangebouwde" slaapkamer met badkamer kan komen/
Deze units wil de architect gebruiken voor de slaapkamer voor cliënten. De wanden van de units worden betimmerd in de vorm van bollenkisten. Zo geeft het interieur een beeld van het leven/werken op een bollenbedrijf. Het oogt robuust en heeft vele voordelen. Het is de bedoeling dat de bollenschuur een robuust woon/leef/werk omgeving wordt voor de cliënten. We willen graag dat als de buitenactiviteiten gedaan zijn, de cliënt snel naar binnen kan. We willen zeker geen gouden kooi waarin cliënten leven!
Op de onderstaande foto ziet u een unit getekend.

 

 

BIJ DEZE TEKENINGEN WILLEN WIJ BENADRUKKEN DAT DEZE OP BASIS ZIJN GEMAAKT VAN HET EERSTE ONTWERP.
Op de volgende tekeningen ziet u een doorsnede van de bollenschuur.
U ziet hier de visie van de archtect terug komen in de vorm van de bollenkisten. De units zijn betimmerd met hout, in de vorm van de bollenkisten.


Tekening van de begane grond

 

Tekening van de verdieping

Tekening van het interieur

 

Tekening van het " boerendeel". Deze ruimte is bedoeld om ook dagbesteding in aan te bieden. Het is de ruimte tussen de bollenschuur en de holkamer. In deze ruimte (holkamer) wordt een unit en appartement gemaakt.

De architect heeft tussen de units een dierenverblijf getekend maar vanwege hygiënisch oogpunt is deze weg gehaald.

Vanuit de eerste verdieping is een overdekte loopbrug getekend naar de verdieping van het huis.


Deze ruimte is bedoeld voor snoezelruimte. De ruimte beslaat ± 80 m2 oppervlak. De architect noemt het " de hiding place" (de verstop plaats). Een fantastische ruimte waar een cliënt zich kan terugtrekken om lekker te ontspannen. De hiding place refereert ook aan een ruimte waar in de 2e wereld oorlog twee Engelse vliegeniers onder gedoken hebben gezeten. Zij zaten, ten tijde van de razzia, achter een schrootjes wand.

 

 

 

 

 

 

Een detail wat we heel graag willen behouden.

Inmiddels zijn we "ingehaald" door de realiteit. We hebben een vijftal extra cliëntplaatsen gerealiseerd waardoor de snoezelruimte op de begane grond van Huize Bloem Lust is gepland. De overdekte loopbrug is ook vervallen om twee redenen; ten eerste ligt de bollenschuur lager dan Huize Bloem Lust, waardoor er een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan, ten tweede moesten we bezuinigen, deze constructie was een kostbare oplossing.

Hieronder ziet u enkele foto's van de huidige situatie van de "hiding place".

Een overzicht van de dakconstructie.

 

 

 

 

 

De foto's zijn gemaakt boven de huidige slaapkamers. U moet zich voorstellen dat de foto's op 2 meter hoogte zijn gemaakt. De indruk kan ontstaan dat er niet veel "loopruimte" is, wij willen door middel van de foto's u een beeld geven van de constructie.

 

De tuin wordt omgeven door een dubbele beukenhaag met de zichtzijde van 1 meter. Het is de bedoeling van wanneer een cliënt in de tuin is, er zicht is over de omgeving. Aan het einde van het perceel loopt de grond 90 cm tot 1 meter taps naar beneden, zodat wanneer iemand voor de haag staan, er een fysieke barrière ontstaat van 2 meter hoog.

 


Helaas blijkt dat dit idee niet realiseerbaar is omdat het grondwater te hoog is. Het gevaar van "slootvorming" is hierdoor te groot. Ook de beukenhagen zijn niet opgewassen tegen deze slootvorming.

Op de volgende tekeningen kunt u zien hoe het pand er uit moet komen te zien.

Een overzicht van het gehele perceel.

 

Het vooraanzicht.