Een professionele filmploeg aan de gang

                                                                                                          

Op 29 augustus jl hebben wij een professionele filmploeg in de bollenschuur en huize Bloemlust ontvangen.
Marleen Hoftijzer en Michel Gutlich (oud student en docent aan de kunstacademie St. Joost in Breda) hebben filmopnames en foto's gemaakt van de bollenschuur en het huis gemaakt. Zij hebben de voormalige eigenaren, de gebroeders Mart en Jan Vreeburg, geïnterviewd. Er werd naar de tijd dat de bollenschuur in volle productie was gevraagd en hoe de broers Vreeburg dit ervaren hebben. Vanzelfsprekend is de schuilplaats ook in beeld gebracht. Namens sHeeren Loo ben ik (Hugo Buijze) geïnterviewd, ik heb de plannen, doelstellingen e.d. nogmaals verteld. Het plan is om in de Mandarijnlaan ook wat opnames te maken, waarschijnlijk wordt het museum ook nog bezocht.
Ik wil graag Marleen en Michel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme, ook wil ik graag Mart en Jan Vreeburg bedanken voor hun enthousiaste verhalen en mevrouw El Vreeburg voor de geweldige verzorging van de catering! Het was een leuke maar lange dag!
Het eindresultaat wordt u vanzelfsprekend getoond.

 

 

 

De apparatuur  wordt in orde gemaakt.

 

 

 

De gebroeders Mart en Jan Vreeburg worden geïnterviewd.

Mart Vreeburg (links op de foto) heeft in huize Bloem Lust gewoond, Jan Vreeburg (met het rode shirt) is onze buurman.

Mart en Jan vertelde hoe het bollenbedrijf vroeger werkte. 

 

 

 

 

Opnames in huize Bloem Lust

 

 

Opnames op de zolder bij de "hiding place"

 

 

Opnames op de veerdieping bij " de hiding places"  de ruimte waar de onderduikers zijn geweest.

 

 

De volgende beelden zijn in het snoezel/belevingstheater "Droomdal"  gemaakt.

 

 

 

 

Snoezelen op het muziekbed

 

 

 

Het ballenbad met geluids en lichteffecten